Mgr inż. Aleksandra Waniczek

Absolwentka studiów dziennych I i II stopnia Politechniki Wrocławskiej – Fizyki technicznej (specjalność Optyk okularowy) i Optyki (specjalność Optometria). Pracę dyplomową obroniła z wyróżnieniem, nie tylko ze strony Uczelni ale również jako laureat konkursu Mistrzowie Optyki organizowanego przez firmę Essilor. Polsko-hiszpański międzyuczelniany projekt dyplomowy nosił tytuł: Comparison of keratometry measurements using different methods and devices. Effects in the calculation and selection of the appropriate IOL i polegał na symulacji numerycznej modelu oka ze wszczepem – z uzyskanych klinicznie pomiarów, a także na analizie obrazu siatkówkowego. Już w trakcie studiów Aleksandra zdobywała doświadczenie zawodowe – w kraju i na praktykach zagranicznych w Niemczech i Hiszpanii, gdzie rozpoczęła swoją specjalizację z optometrii klinicznej.  Działała w ramach wolontariatu Wzrok Ubogim oraz była aktywnym członkiem kół naukowych Optyki Widzenia Visus oraz OSA/SPIE Student Chapter. Mieszkając we Wrocławiu pracowała jako optyk okularowy w salonach optycznych. Od 2015 r. jest optometrystą w Vidium Medica w Krakowie, gdzie od 2017 roku pełni również funkcję kierownika Działu Optometrii. Dodatkowo prowadzi kursy doszkalające specjalistów w dziedzinie optometrii. Jest autorką artykułów specjalistycznych o tematyce: optometrii klinicznej, kontroli progresji krótkowzroczności, optyki i materiałoznawstwa optycznego.
W swojej pracy specjalizuje się w badaniach refrakcji, pomiarach na specjalistycznych sprzętach diagnostyczno-pomiarowych, które są niezbędne aby kwalifikować pacjentów do nowoczesnych zabiegów: laserowej korekcji wzroku, chirurgii stożka rogówki, zaćmy, refrakcyjnej wymiany soczewek, postępowania w AMD i cukrzycy. Największym zainteresowaniem darzy tematykę kalkulacji mocy soczewek wszczepialnych, chirurgię refrakcyjną i stożek rogówki. W Vidium Medica odpowiada za planowanie zabiegów laserowej korekcji wzroku i uzyskiwanie przez pacjentów optymalnych wyników pozabiegowych.
Najbardziej interesuje się optometrią kliniczną, gdzie mamy do czynienia z oczami wymagającymi współpracy optometrysta-okulista. Uważa, że tylko przy pracy ramię w ramię pomiędzy specjalistami uzyskujemy u pacjenta najlepszy możliwy wynik refrakcyjny i leczniczy.

www.vidiummedica.pl